Çözümlü Problemler III: Green - Gauss Teoreminin Uygulanması

Loading...
From the course by Koç University
Çok değişkenli Fonksiyon II: Uygulamalar / Multivariable Calculus II: Applications
9 ratings
From the lesson
Düzlemde Green, Uzayda Stokes ve Green-Gauss Teoremleri

Meet the Instructors

  • Attila Aşkar
    Attila Aşkar
    Prof. Dr.
    Matematik Bölümü (Department of Mathematics)