Diğer Faktörler

Loading...
From the course by Koç University
İnfertilite Hemşireliği (Infertility Nursing)
4 ratings
From the lesson
Fertilite ve İnfertilite Kavramları
Fertiliteyi etkileyen faktörler; infertilitenin tanımı, dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı, infertilite gelişimini etkileyen faktörler, infertilite neden toplumsal bir sağlık sorunudur?

Meet the Instructors

  • Aygül Akyüz
    Aygül Akyüz
    Professor
    Koç University School of Nursing