2x2 ve 3x3 lü Matrislerden Öğrendiklerimiz / Observations in 2 x 2 and 3x3 Matrices

Loading...
来自 土耳其科驰大学 的课程
Doğrusal Cebir II: Kare Matrisler, Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamalar / Linear Algebra II: Square Matrices, Calculation Methods and Applications
11 评分

与讲师见面

  • Attila Aşkar
    Attila Aşkar
    Prof. Dr.
    Matematik Bölümü (Department of Mathematics)