חלק 3

Loading...
来自 希伯来大学 的课程
Moses' Face: Moses' images as reflected in Jewish literature
20 评分
从本节课中
מלחמותיו של משה ואחרית ימיו
שיעור 12

与讲师见面

  • Avigdor Shinan
    Avigdor Shinan
    Professor
  • Yair Zakovitch
    Yair Zakovitch
    Professor