6.5 הרצאת וידאו

Loading...
From the course by Tel Aviv University
מבוא למדעי הפסיכולוגיה - Introduction to Psychological Science
47 ratings
From the lesson
פסיכולוגיה חברתית
מטרת השיעור היא להדגים כיצד נוכחותם והתנהגותם של אנשים אחרים משפיעה על הביצועים, על הדעות ועל התנהגות שלנו. בנוסף, נדבר על סטראוטיפים ונראה כיצד הדעה שלנו על אנשים אחרים משפיעה על האופן שבו אנחנו מתנהגים כלפיהם.

Meet the Instructors

  • Galit Yovel, PhD
    Galit Yovel, PhD
    Full Prof.
    School of Psychological Sciences & Sagol School of Neuroscience