5.6 Carrie Mae Weems. 《我从这里看见发生了什么,我哭了》. 1995 (中文配音)

Loading...
来自 现代艺术博物馆 的课程
透过摄影看世界
44 评分
现代艺术博物馆
44 评分

与讲师见面

  • Sarah Meister
    Sarah Meister
    Curator
    Department of Photography