Loading...

Att välja innehåll i texten

Course video 12 of 36

Hej! Välkommen till vecka 2! Först av allt kommer du att få höra olika röster om akademiskt skrivande. Vi har intervjuat erfarna lärare och studenter som berättar om vanliga problem och fallgropar i skrivandet och delar med sig av sina bästa tips. Resten av veckan ägnar vi åt den akademiska texten som helhet: om hur du lägger texten på rätt nivå, om hur du disponerar och strukturerar. I slutet av veckan får du arbeta med syfte, frågeställning och slutsats i en egen text. Nu kan du gå till lektion 2!

隆德大学
5(8 个评分) | 2.1K 名学生已注册

关于 Coursera

课程、专项课程和在线学位均由全世界一流大学和教育机构的顶尖授课教师教授。

Community
Join a community of 40 million learners from around the world
Certificate
Earn a skill-based course certificate to apply your knowledge
Career
Gain confidence in your skills and further your career