Working with tcpdump Filters

提供方
在此指导项目中,您将:

لماذا نستخدم أداة tcpdump ولماذا هي مهمة لخبراء الشبكات والأمن السيبراني

كيفية تشغيل الأداة بفاعلية, وتخصيص التقاط البيانات بالاعتماد علي عوامل تصفية مختلفة

تحليل مخرجات التقاط tcpdump ومعرفة الاتصالات الذي يقوم بها جهاز معين

1.2 hours
中级
无需下载
分屏视频
阿拉伯语(Arabic)
仅限桌面

بنهاية المشروع ده، حتكون قادر علي انك تعمل التقاط للبيانات اللي بتمر عبر الشبكة باستخدام أداة tcpdump و حتكون قادر علي استخدام أدوات البحث او ال filters المدمجة في الأداة دي. tcpdump أداة مفتوحة المصدر, موجودة بشكل افتراضي علي أنظمة Linux, ومستخدمة بشكل كبير جداً لعمل capture لل packets اللي بتدخل او تخرج من ال network card عشان يتم تحليلها لأستكشاف الأخطاء الموجودة في الشبكة, او لكشف المشاكل الأمنية المحتملة. المشروع ده يصنف انه مستوي متوسط (Intermediate), لأنه بيحتاج معرفة بأساسيات الشبكات زي (TCP/IP, OSI, IPv4, Frame) وهو موجه للمهتمين بمجال الشبكات سواء بيعملوا فعلاً او مازالو في مرحلة التعلم و حابين انهم يطوروا مهاراتهم عن طريق تعلم الأداة دي، كمان موجه للمهتمين بمجال الأمن السيبراني نظراً لأهمية الأداة دي في المجال ده كمان.

您要培养的技能

  • Dig

  • Curl

  • Traffic Analysis

  • TCPDUMP

  • معالجة النصوص وتشغيل أدوات Linux مثل Ping

分步进行学习

在与您的工作区一起在分屏中播放的视频中,您的授课教师将指导您完成每个步骤:

  1. ووسائل المساعدة المدمجة tcpdump مقدمة لاستخدام أداة

  2. والإعدادات الرئيسية tcpdump عمل التقاط بيانات باستخدام

  3. عمل تصفية لالتقاط البيانات بالاعتماد علي معلومات عنوان الشبكة

  4. Protocol اعدادات تخصيص الالتقاط المتقدمة بالاعتماد علي ال

  5. استخدامات من الواقع العملي | tcpdump احتراف التعامل مع

指导项目工作原理

您的工作空间就是浏览器中的云桌面,无需下载

在分屏视频中,您的授课教师会为您提供分步指导

常见问题

购买指导项目后,您将获得完成指导项目所需的一切,包括通过 Web 浏览器访问云桌面工作空间,工作空间中包含您需要了解的文件和软件,以及特定领域的专家提供的分步视频说明。

由于您的工作空间包含适合笔记本电脑或台式计算机使用的云桌面,因此指导项目不在移动设备上提供。

指导项目授课教师是特定领域的专家,他们在项目的技能、工具或领域方面经验丰富,并且热衷于分享自己的知识以影响全球数百万的学生。

您可以从指导项目中下载并保留您创建的任何文件。为此,您可以在访问云桌面时使用‘文件浏览器’功能。

指导项目不符合退款条件。请查看我们完整的退款政策

指导项目不提供助学金。

指导项目不支持旁听。

您可在页面顶部点按此指导项目的经验级别,查看任何知识先决条件。对于指导项目的每个级别,您的授课教师会逐步为您提供指导。

是,您可以在浏览器的云桌面中获得完成指导项目所需的一切。

您可以直接在浏览器中于分屏环境下完成任务,以此从做中学。在屏幕的左侧,您将在工作空间中完成任务。在屏幕的右侧,您将看到有授课教师逐步指导您完成项目。