SQL تأكيد صحة البيانات فى

提供方
在此指导项目中,您将:

هتقدر تحدد قاعدة البيانات و تفاصيل الجداول. و هتقدرتربط بين جدولين و تحسب عدد الصفوف . هتقدر ترتب البيانات باستخدام join, count و order by.

هتقدر تحط جمل شرطية فى ال query .ونتجنب الـ case sensitive. و هتقدر تجيب البيانات المنفردة باستخدام أوامر where, upper,lower و distinct.

هتقدر تخرج الصفوف من خلال جزء من جملة و تخرج الناتج كمجموعة ب group by, like وتحدد الصفوف المكررة, وتستبعد بيانات و تجيب طول البيانات بlength و in .

2 hours
初级
无需下载
分屏视频
阿拉伯语(Arabic)
仅限桌面

فى نهاية المشروع، تقدر تتأكد من صحة بياناتك بطريقة سهلة و فعالة باستخدام جمل SQL . . ده هو من اهم الاجزاء فى مهمة معالجة البيانات سواء كان فى مجال جمع البيانات او عرضها وتحليلها. فإننا نتأكد من صحة البيانات , هيدينا الدقة و التفاصيل و الوضوح . و ده هيخلينا نتجنب المشاكل او المخاطر فى اى مشروع. خلال المشروع،تقدر تتأكد من صحة البيانات من خلال 13 query و باستخدام أوامر مختلفة . هتقدر تحدد تفاصيل الجدول والبيانات. تقدر تربط بين جدولين او أكثر و تحسب عدد الصفوف الناتجة من اى query. هتقدر ترتب البيانات و تحط جمل شرطية فى ال query .ونتجنب الـ case sensitive بتاعة الحروف. و هتقدر تجيب البيانات المنفردة من غير اى تكرار وتستبعد بيانات من الناتج. تقدر تخرج الصفوف من خلال جزء من جملة أو كلمة و تخرج الناتج لكل مجموعة و تحدد الصفوف المكررة. و اخيرا هتقدر تجيب طول البيانات باستخدام LENGTH. المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين فى مجال نمذجة البيانات او ال data modelling و التأكد من صحة البيانات. المشروع ده هيساعدك تبدأ اول خطواتك كمحلل بيانات او مهندس بيانات لانه من المهام الأساسية لنمذجة البيانات او ال data modelling.

您要培养的技能

 • Data Management

 • Data Modeling

 • Data Analysis

 • Data Validation

 • SQL

分步进行学习

在与您的工作区一起在分屏中播放的视频中,您的授课教师将指导您完成每个步骤:

 1. هتقدر تحدد قاعدة البيانات و تفاصيل الجداول.

 2. هتقدر تقدر تربط بين جدولين أو أكثر و تحسب عدد الصفوف الناتجة من اى query. هتقدر ترتب البيانات باستخدام join, count, و order by.

 3. فى نهاية المهمة 3 ، هتقدر تحط جمل شرطية فى ال query .ونتجنب الـ case sensitive بتاعة الحروف. و هتقدر تجيب البيانات المنفردة من غير اى تكرار باستخدام أوامر where, upper,lower و distinct.

 4. Optional: practice activity

 5. تقدر تخرج الصفوف من خلال جزء من جملة أو كلمة و تخرج الناتج لكل مجموعة باستخدام أوامر group by, like, تحدد الصفوف المكررة و متكررة كام مرة فى جدول البيانات.

 6. هتقدر تستبعد بيانات من الناتج. تجيب طول البيانات باستخدام length, in, not in وتحدد التاريخ للتأكد من صحة البيانات.

 7. Optional: capstone

指导项目工作原理

您的工作空间就是浏览器中的云桌面,无需下载

在分屏视频中,您的授课教师会为您提供分步指导

常见问题

购买指导项目后,您将获得完成指导项目所需的一切,包括通过 Web 浏览器访问云桌面工作空间,工作空间中包含您需要了解的文件和软件,以及特定领域的专家提供的分步视频说明。

由于您的工作空间包含适合笔记本电脑或台式计算机使用的云桌面,因此指导项目不在移动设备上提供。

指导项目授课教师是特定领域的专家,他们在项目的技能、工具或领域方面经验丰富,并且热衷于分享自己的知识以影响全球数百万的学生。

您可以从指导项目中下载并保留您创建的任何文件。为此,您可以在访问云桌面时使用‘文件浏览器’功能。

指导项目不符合退款条件。请查看我们完整的退款政策

指导项目不提供助学金。

指导项目不支持旁听。

您可在页面顶部点按此指导项目的经验级别,查看任何知识先决条件。对于指导项目的每个级别,您的授课教师会逐步为您提供指导。

是,您可以在浏览器的云桌面中获得完成指导项目所需的一切。

您可以直接在浏览器中于分屏环境下完成任务,以此从做中学。在屏幕的左侧,您将在工作空间中完成任务。在屏幕的右侧,您将看到有授课教师逐步指导您完成项目。