SQL تأكيد صحة البيانات فى

提供方
在此指导项目中,您将:

هتقدر تحدد قاعدة البيانات و تفاصيل الجداول. و هتقدر تقدر تربط بين جدولين و تحسب عدد الصفوف . هتقدر ترتب البيانات باستخدام join, count, و order by.

هتقدر تحط جمل شرطية فى ال query .ونتجنب الـ case sensitive. و هتقدر تجيب البيانات المنفردة باستخدام أوامر where, upper,lower و distinct.

تقدر تخرج الصفوف من خلال جزء من جملة و تخرج الناتج كمجموعة ب group by, like وتحدد الصفوف المكررة, وتستبعد بيانات و تجيب طول البيانات بlength, in .

2 hours
初级
无需下载
分屏视频
阿拉伯语(Arabic)
仅限桌面

فى نهاية المشروع، تقدر تتأكد من صحة بياناتك بطريقة سهلة و فعالة باستخدام جمل SQL . . ده هو من اهم الاجزاء فى مهمة معالجة البيانات سواء كان فى مجال جمع البيانات او عرضها وتحليلها. فإننا نتأكد من صحة البيانات , هيدينا الدقة و التفاصيل و الوضوح . و ده هيخلينا نتجنب المشاكل او المخاطر فى اى مشروع. خلال المشروع،تقدر تتأكد من صحة البيانات من خلال 13 query و باستخدام أوامر مختلفة . هتقدر تحدد تفاصيل الجدول والبيانات. تقدر تربط بين جدولين او أكثر و تحسب عدد الصفوف الناتجة من اى query. هتقدر ترتب البيانات و تحط جمل شرطية فى ال query .ونتجنب الـ case sensitive بتاعة الحروف. و هتقدر تجيب البيانات المنفردة من غير اى تكرار وتستبعد بيانات من الناتج. تقدر تخرج الصفوف من خلال جزء من جملة أو كلمة و تخرج الناتج لكل مجموعة و تحدد الصفوف المكررة. و اخيرا هتقدر تجيب طول البيانات باستخدام LENGTH. المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين فى مجال نمذجة البيانات او ال data modelling و التأكد من صحة البيانات. المشروع ده هيساعدك تبدأ اول خطواتك كمحلل بيانات او مهندس بيانات لانه من المهام الأساسية لنمذجة البيانات او ال data modelling.

您要培养的技能

  • Data Management

  • Data Modeling

  • Data Analysis

  • Data Validation

  • SQL

分步进行学习

在与您的工作区一起在分屏中播放的视频中,您的授课教师将指导您完成每个步骤:

  1. هتقدر تحدد قاعدة البيانات و تفاصيل الجداول.

  2. هتقدر تقدر تربط بين جدولين أو أكثر و تحسب عدد الصفوف الناتجة من اى query. هتقدر ترتب البيانات باستخدام join, count, و order by.

  3. فى نهاية المهمة 3 ، هتقدر تحط جمل شرطية فى ال query .ونتجنب الـ case sensitive بتاعة الحروف. و هتقدر تجيب البيانات المنفردة من غير اى تكرار باستخدام أوامر where, upper,lower و distinct.

  4. تقدر تخرج الصفوف من خلال جزء من جملة أو كلمة و تخرج الناتج لكل مجموعة باستخدام أوامر group by, like, تحدد الصفوف المكررة و متكررة كام مرة فى جدول البيانات.

  5. هتقدر تستبعد بيانات من الناتج. تجيب طول البيانات باستخدام length, in, not in وتحدد التاريخ للتأكد من صحة البيانات.

指导项目工作原理

您的工作空间就是浏览器中的云桌面,无需下载

在分屏视频中,您的授课教师会为您提供分步指导

常见问题

购买指导项目后,您将获得完成指导项目所需的一切,包括通过 Web 浏览器访问云桌面工作空间,工作空间中包含您需要了解的文件和软件,以及特定领域的专家提供的分步视频说明。

由于您的工作空间包含适合笔记本电脑或台式计算机使用的云桌面,因此指导项目不在移动设备上提供。

指导项目授课教师是特定领域的专家,他们在项目的技能、工具或领域方面经验丰富,并且热衷于分享自己的知识以影响全球数百万的学生。

您可以从指导项目中下载并保留您创建的任何文件。为此,您可以在访问云桌面时使用‘文件浏览器’功能。

指导项目不符合退款条件。请查看我们完整的退款政策

指导项目不提供助学金。

指导项目不支持旁听。

您可在页面顶部点按此指导项目的经验级别,查看任何知识先决条件。对于指导项目的每个级别,您的授课教师会逐步为您提供指导。

是,您可以在浏览器的云桌面中获得完成指导项目所需的一切。

您可以直接在浏览器中于分屏环境下完成任务,以此从做中学。在屏幕的左侧,您将在工作空间中完成任务。在屏幕的右侧,您将看到有授课教师逐步指导您完成项目。

还有其他问题吗?请访问 学生帮助中心