Çözümlü Problemler II: Karşılaştırmalı koordinat uygulamaları

Loading...
From the course by Koç University
Çok değişkenli Fonksiyon II: Uygulamalar / Multivariable Calculus II: Applications
9 ratings
From the lesson
Uzayda Yüzey ve Hacım Entegralleri

Meet the Instructors

  • Attila Aşkar
    Attila Aşkar
    Prof. Dr.
    Matematik Bölümü (Department of Mathematics)